Εκδήλωση: Ανεργία, επισφάλεια και εργατικοί αγώνες

Σάββατο 19.12.2015 στις 19.30, Φωκίωνος 11 και Ερμού

| 17/12/2015

Η συλλογικότητα ATTACK στην ανεργία και την επισφάλεια σας καλεί σε εκδήλωση με θέμα:

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Η στάση του εργατικού κινήματος και το ξέσπασμα των πρώτων αγώνων

Το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κόντρα στις προσδοκίες Κυβέρνησης και Δήμων, κατάφεραν να οργανωθούν σε επιτροπές και να πραγματοποιήσουν μαχητικές κινητοποιήσεις ζητώντας σταθερή δουλειά κι αξιοπρεπείς συνθήκες. Οι προσπάθειες τους αυτές δείχνουν το δρόμο! Οι πρώτοι αγώνες έχουν πάντα σημασία για τα χαρακτηριστικά που μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες προσπάθειες όπου θα είμαστε πιο ώριμοι για να αποτιμήσουμε και να χαράξουμε τις νικηφόρες μάχες του αύριο.

Το καθεστώς μισοανεργίας-μισοεργασίας, απένταντι στο οποίο βρίσκεται ο αγώνας των πεντάμηνων, δεν περιορίζεται στην κοινωφελή εργασία. Το συναντάμε και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ως το συνδυασμό σε διαφορετικές αναλογίες  όλων των νομοθετημάτων των τελευταίων χρόνων, όλων των οδηγιών και των χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ. Βρίσκεται στην κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης και στα voucher, βρίσκεται στη μαύρη εργασία, βρίσκεται σε όλους τους τομείς με “συνθήκες γαλέρας”, στο εμπόριο, στις τηλεπικοινωνίες, στον επισιτισμό.

Πως μπορεί το εργατικό κίνημα να αναμετρηθεί νικηφόρα με το μοντέλο μισοανεργίας-μισοεργασίας; Ποιος ο ρόλος της νέας βάρδιας;

Για όλα αυτά θα συζητήσουμε στην εκδήλωσή μας με τους:

Βερούκη Σταυρούλα,”ωφελούμενη” πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2015, Ν. Ιωνία
Θάνου Ειρήνη, μέλος attack στην ανεργία και την επισφάλεια
Ταβουλάρης Μάνθος,  συνδικαλιστής ΣΥΒΧΑ

Γραφεία ΣΜΤ Φωκίωνος 11 και Ερμού
Σάββατο 19.12.2015, 19.30

bitmap