Κρατική λεηλασία στα αποθεματικά των νοσοκομείων

Οταν η δημόσια Υγεία χρηματοδοτεί την καπιταλιστική ανάπτυξη

| 23/04/2016

Ακριβώς ένα χρόνο πριν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, προχώρησε σε υποχρεωτική δέσμευση της διαθέσιμης ρευστότητας δημόσιων φορέων, όπως νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ΑΕΙ – ΤΕΙ, στη λογική του λεγόμενου «εσωτερικού δανεισμού», με αφορμή, τότε, την αποπληρωμή 750 εκατομμυρίων ευρώ προς το ΔΝΤ.

Η σχετική απόφαση είχε την θεσμική μορφή Πράξης