ΤΑ ΚΟΙΝΑ

18740286_1393271594097284_1119186330869992264_n

Ικάρια Πτήση | Χρονικό της ρωσικής επανάστασης, του Γ. Χλιουνάκη

Μακριά από το να εκθειάζει ή να καταδικάζει πρόσωπα και καταστάσεις, το βιβλίο καταφέρνει να αποφύγει την εκ των προτέρων υπαγωγή των γεγονότων σε κάποιο ιδεολογικό σχήμα ή «μπετοναρισμένη» πολιτική αντίληψη. Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ουδέτερο. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε!


δοκ1

Ο καπιταλισμός “εκπαιδεύει” σύγχρονους δούλους | Ανήλικους πρόσφυγες 15-18 ετών

Το πρόγραμμα “Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών” είναι κρατικό και αυτό είναι που φέρνει το Νταχάου των ναζί στο σήμερα της Αθήνας του 2017.


18740286_1393271594097284_1119186330869992264_n

Παρουσίαση: Ικάρια Πτήση | Χρονικό της ρωσικής επανάστασης, του Γ. Χλιουνάκη | 23.06

Μακριά από το να εκθειάζει ή να καταδικάζει πρόσωπα και καταστάσεις, το βιβλίο καταφέρνει να αποφύγει την εκ των προτέρων υπαγωγή των γεγονότων σε κάποιο ιδεολογικό σχήμα ή «μπετοναρισμένη» πολιτική αντίληψη. Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ουδέτερο. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε!


Åéäéêü èÝìá : ¸êèåóç êïýêëáò ôùí êñáôïýìåíùí óôéò Ãõíáéêåßåò ÖõëáêÝò ÈÞâáò ðáñïõóéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá , ÄåõôÝñá 12 Äåêåìâñßïõ 2011.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÅñãáóôÞñé «ÌáéñçâÞ»/STR

Να ουρλιάξουμε αγάπη και απελευθέρωση για την Ηριάννα (μαζί και η δήλωση του συντρόφου της)

Αγάπη και δύναμη στην Ηριάννα γράφει μια κίτρινη αφίσα με ένα αστέρι. Έχω «κολλήσει» με τη λέξη «αγάπη» που έχει αντικαταστήσει την –καλοπροαίρετα– στερεοτυπική «αλληλεγγύη». Μοιάζει…

1

Νέες Μανωλάδες με ανήλικους πρόσφυγες θέλει να οργανώσει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υπενθυμίζεται πως οι πρόσφυγες που παραμένουν στην χώρα μας είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι εδώ, χωρίς δυνατότητα επιστροφής στις χώρες προέλευσης του, αλλά ούτε και επιλογή μετακίνησης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου βρίσκονται οι οικογένειές τους ή άλλοι συγγενείς και φίλοι, όπως ήταν ο αρχικός τους σκοπός.


μουσικη1

Καθημερινή μουσική μαζική κουλτούρα, τώρα!

Δίχως μουσική θα ήμασταν αισθητικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά ανολοκλήρωτοι και ως εκ τούτου δεκτικοί σε κάθε ταπείνωση και εξευτελισμό. Η μουσική απελευθερώνει.