αρχαιολογικοί χώροι

Ούτε «άρτος», ούτε «θεάματα». Το Υπουργείο Πολιτισμού ξαναχτυπά

Η δεύτερη φορά «αριστερή» κυβέρνηση προχωράει σε βάθος την πολιτική της και στον πολιτισμό. Αύξηση εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και πέρασμα των αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες.