Εκδ. Αίολος

“Πνιγμός”, του Τσακ Πόλανικ

Ο “Πνιγμός” δεν είναι φιλοσοφικό δοκίμιο, έτσι η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος δεν θα είχε καμία αξία στη μυθοπλασία. Ο Πόλανικ, λοιπόν, μας κάνει θεατές ενός φαινομενικά νοσηρού κόσμου.