νεολαία

Επιστολή αλληλεγγύης στην γαλλική νεολαία: «Οι αγώνες σας, είναι και δικοί μας αγώνες»

«(…) Ο αγώνας μας θα πρέπει να έχει διάρκεια και να χαρακτηρίζεται από επιμονή μέχρι την τελική νίκη. Ακριβώς επειδή δεν υιοθετούμε την λογική των συμβολικών κινήσεων, οι αγώνες μας ολοκληρώνονται μόνο όταν μας δώσουν αυτά που απαιτούμε (…)».