Ένας μικρός πόλεμος στους δρόμους της Ευρώπης...

...με θύματα οδηγούς και πεζούς.

| 17/04/2018

Καθώς τα ποσοστά των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 2% το 2017 και το 2016, ενώ το 2015 αυξήθηκαν κατά 1 % -σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- δεν φαίνεται να φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα στα ποσοστά οδικής ασφάλειας τη δεκαετία του 2020 .

Σύμφωνα  με ανάλυση του ETSC (European Transport Safety Council) ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 50% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2010). Φυσικά, παρά τις φιλολογίες,  σε ένα σύστημα που η ανθρώπινη ζωή κοστίζει λιγότερο από το συμφέρον των επιχειρήσεων, κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό, καθώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση , μειώθηκε ο αριθμός των θανάτων από τροχαία συμβάντα κατά 20% την περίοδο 2010-2017, κάτι όμως που απέχει αρκετά από τον αρχικό στόχο της μείωσης κατά 38% που χρειάζεται για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020.

Η Διεύθυνση του ETSC, που βρίσκεται στο πρόσωπο του Antonio Avenoso, πρότεινε ως λύσεις την υποχρεωτική εφαρμογή τεχνολογιών όπως τα Automated Emergency Braking (ΑEB) και Intelligent Speed Assistance (ISA), καλύτερες υποδομές κανόνων ασφάλειας και  επίσπευση της εφαρμογής της αυτοματοποιημένης οδήγησης «εντός εβδομάδων κ όχι μηνών».

Πέραν της εφαρμογής των συγκεκριμένων τεχνολογιών, με τις οποίες κανένας δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει, η συζήτηση για την αυτοματοποιημένη οδήγηση είναι αρκετά αμφιλεγόμενη, καθώς μια τέτοια βιώσιμη επιλογή δε διαφαίνεται, ειδικά όσο αυτόματα οχήματα έχουν δημιουργήσει πολλές φορές τροχαία ατυχήματα ( βλ. το αυτόματο όχημα της Uber ).

Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να μην αποδέχεται το γεγονός ότι η κρίση και τα οικονομικά προβλήματα έχουν καταλήξει να επηρεάζουν και την οδηγητική συμπεριφορά των πολιτών, καθώς η αβεβαιότητα για το μέλλον και οι τόσο γρήγοροι ρυθμοί εργασίας δεν μπορούν να μην επηρεάζουν και τη ζωή “πίσω από το τιμόνι”. Συνεπώς, η καλύτερη ρεαλιστική λύση που μπορεί να προταθεί ,αυτήν τη στιγμή, είναι η , όσο το δυνατόν, καλύτερη εκπαίδευση των πολιτών, με παράδειγμα χώρες, όπως η Εσθονία και η Σλοβενία, στις οποίες το ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων έχει μειωθεί δραματικά!