Απομακρύνεται ο Σωτήρης Χατζάκης από το Εθνικό Θέατρο

Ανάκληση του διορισμού του από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή

| 21/04/2015

Τέλος στο σήριαλ που είχε δημιουργηθεί με τα διοικητικά του Εθνικού Θεάτρου, βάζει η απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ανακαλείται ο διορισμός του Σωτήρη Χατζάκη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οργανισμού. 

Ο υπουργός Πολιτισμού προχώρησε στην ανάκληση του διορισμού γιατί, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στα χέρια του, τόσο ο έως τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής όσο και το μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Μετζικώφ υπέγραψαν συμβάσεις έργου με τον οργανισμό καθ’ υπέρβαση όσων ο ιδρυτικός νόμος του Θεάτρου ορίζει (τρεις συμβάσεις έναντι δύο κατ’ έτος που επιτρέπει ο νόμος). Επιπλέον, διεύθυνση και διοίκηση όχι μόνο δεν ανάρτησαν τις συμβάσεις στην «Διαύγεια», όπως είχαν υποχρέωση, αλλά, μετά την κυβερνητική αλλαγή της 25ης Ιανουαρίου, τήρησαν στάση παντελούς έλλειψης συνεργασίας απέναντι στην εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή την νέα ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου είχε κάνει σαφές από την πρώτη στιγμή ότι ήθελε να αλλάξει τόσο την διεύθυνση, όσο και το πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου, ζητώντας την παραίτηση του κ. Χατζάκη , ο οποίος όμως αρνούνταν πεισματικά να αποχωρήσει.

Η απόφαση υπεγράφη χθες και δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/264 και με αυτήν ανακαλείται η υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.

Ως λόγους για την ανάκληση αυτή, η απόφαση αναφέρει ότι:

α) «Παρέλειψε, από την έναρξη της θητείας του (21.5.2013) μέχρι και την υπογραφή της παρούσης, την ανάρτηση περιλήψεων των συμβάσεων έργου που έχει συνάψει κατ’ άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε Ν. 2273/1994, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Θεάτρου, με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό του θεάτρου, καθώς επίσης και με ειδικούς συνεργάτες για τις καλλιτεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, στη διαδικτυακή εφαρμογή «Διαύγεια», όπως κατά νόμο επιβάλλεται», β) «Συνήψε, κατά το έτος 2014, τρεις συμβάσεις έργου με αντικείμενο τη σκηνοθεσία θεατρικών έργων με το Εθνικό Θέατρο, … κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 16 εδ. β’ του Ν. 2273/1994, η οποία προβλέπει ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό συμβάσεων μεταξύ του καλλιτεχνικού διευθυντή και του Εθνικού Θεάτρου τις δύο συμβάσεις ετησίως», γ) «Συνήψε, κατά το έτος 2015 και στο πλαίσιο παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου, τρεις συμβάσεις έργου ως καλλιτεχνικός διευθυντής, αρμόδιος για τη σύναψη συμβάσεων έργου εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου (άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε του Ν.2273/1994) με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου Μετζικώφ – Παπαδάκη Ιωάννη, κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 11 εδ. β’ του Ν. 2273/1994» και δ) «Καθυστέρησε, χωρίς σπουδαίο λόγο, να υποβάλει αιτηθέντα στοιχεία στην εποπτεύουσα Αρχή, με συνέπεια να καθίσταται έτσι δυσχερής η άσκηση της προβλεπόμενης από τον νόμο αρμοδιότητας εποπτείας του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και η εναρμονισμένη και συντονισμένη δράση για την επίτευξη των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που καλείται να υπηρετήσει το Εθνικό Θέατρο».

Διαβάστε εδώ ένα ενδιαφέρον άρθρο για τα τεκταινόμενα της εποχής Χατζάκη:

Ένας ανδριάντας για τον κύριο Χατζάκη: Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού θεάτρου που αρνείται να παραιτηθεί.

52660-116280