Δούλοι και ταυτόχρονα δεσμοφύλακες του ανθρώπινου πόνου

Κοινωφελής Εργασία: Μισθός έως 619 ευρώ σε ανέργους στα hot spots!

| 25/02/2016

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε δύο φαινομενικά ασύνδετα πεδία, αυτό του μεταναστευτικού και της εργασίας ξεδιπλώνεται σε όλο του το μεγαλείο με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εργαζόμενοι στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα μπορούν να δουλεύουν στα hot spots με μισθούς κατάτι μεγαλύτερους από τα ψίχουλα της κοινωφελούς εργασίας. Το να επιλέγεις έναν από τους πιο απεχθείς τρόπους απασχόλησης που υπάρχει σήμερα είναι, αν μη τι άλλο, συμβολικό της κατάστασης που διαμορφώνεται.

Δεν μας είναι άγνωστο το φαινόμενο να επιλέγονται οι άνεργοι για να στελεχώσουν θέσεις με αντικοινωνικό περιεχόμενο -το ίδιο είχε συμβεί και με τους ελεγκτές στα ΜΜΜ. Αυτό που επιχειρείται ουσιαστικά είναι στα hot spot/κέντρα κράτησης (για τη φύλαξη των οποίων έγινε επίταξη του στρατού και τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει το Υπ.Άμυνας) να εργάζονται «ωφελούμενοι» με τις γνωστές σε μας συνθήκες εργασίας -αυτές που οδηγούν ακόμη και στο θάνατο. Μας θέλουν δούλους και ταυτόχρονα δεσμοφύλακες του ανθρώπινου πόνου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που ετοιμάζουν, ενώ «στρώνουν το τραπέζι» στις αγαπημένες ΜΚΟ που εφαρμόζουν ίδιες συνθήκες γαλέρας.

Untitled-1

Εμείς από τη σκοπιά μας το δηλώνουμε ξεκάθαρα:  Θέλουμε το κράτος να αναλάβει την στέγαση και τη διαμονή των μεταναστών σε αξιοπρεπείς συνθήκες, και απαιτούμε η στελέχωση των δομών να γίνει με θέσεις μόνιμης εργασίας, με όλα τα δικαιώματα και μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες μας.

Ολόκληρο το δημοσίευμα:

Μισθούς από 431,75 ευρώ έως 619 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την ηλικία και τη θέση απασχόλησης (χωρίς επιδόματα, δώρα κ.α) και γενικές και ειδικές άδειες θα έχουν όσοι άνεργοι τοποθετηθούν σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας.

Με βάση τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος καταβάλλοντας 19,81 ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για όσους είναι ηλικίας 25 ετών και άνω και 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ηλικίας κάτω των 25 ετών. Ανώτατοι μισθοί 619 ευρώ (για όσους είναι πάνω από 25 ετών) και 539,75 ευρώ (αν είναι κάτω των 25 ετών) θα δίνονται σε όσους τοποθετηθούν για να εργάζονται, στα πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, τα βράδια στα hot spots.

Οι άδειες

Χωρίς περικοπή αποδοχών μπορούν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι έως 2 ημέρες το μήνα και έως 13 με αναρρωτική, ενώ προβλέπονται οι παρακάτω ειδικές άδειες και μειωμένα ωράρια:

•Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω επαπειλούμενης κύησης, κύησης και λοχείας η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα παραμονής στο πρόγραμμα έως 10 μήνες.

•Για ΑμεΑ ή όσους έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και πάνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα σε μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα την ημέρα.

•Οι γονείς δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των 30 μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού δίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, με τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν από τους δύο γονείς προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

•Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

•Πέντε ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

•Δύο ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Πηγή: Attack στην ανεργία και την επισφάλεια