Εκδήλωση: Η Κατάληψη ως πράξη κοινωνικού μετασχηματισμού-τα όρια και η υπέρβασή τους

Παρασκευή 17 Γενάρη στις 19:00

| 13/01/2020
Η κατάληψη είτε απλών κτηρίων είτε ολόκληρων περιοχών γης αποτελεί μία κοινωνική πρακτική δεκαετιών διεθνώς. Άλλοτε ως ένα πρόσκαιρο μέσο αγώνα και πίεσης, άλλοτε ως μία δημιουργία μόνιμων αυτόνομων ζωνών προς υπεράσπιση (όπως το γαλλικό παράδειγμα της ZAD). Η συμβολή τους στον μετασχηματισμό της κοινωνίας αποδεικνύεται συχνά σημαντική, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν λειτουργούν ως αυτοσκοπός κάποιας ιδεολογικής ηγεμονίας αλλά μετασχηματίζουν το εδώ και τώρα ολόκληρων των γειτονιών όπου βρισκονται. Προτάσσοντας και προεικονίζοντας έναν άλλο τρόπο κοινωνικής οργάνωσης, αναδημιουργούν τον δημόσιο χώρο και αλλάζουν την αρχιτεκτονική των πόλεων. Στο εξωτερικό, παράλληλα, παρατηρούμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου, μακροχρόνια κατειλημμένα εδάφη, κερδίζουν νομικά τον αγώνα διεκδίκησής τους από το κράτος και το κεφάλαιο.
Ποια είναι η αξία μιας κατάληψης; Ποια είναι τα όρια και οι προοπτικές αυτού του ιστορικού και πολύτιμου μέσου αγώνα ειδικά μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον της εντεινόμενης καταστολής και της γραφειοκρατικοποίησης κάθε πτυχής της ζωής; Πώς μπορούν να υπερβούν τον ρόλο που συχνά τους αποδίδεται ως κλειστές “νησίδες ελευθερίας” και να αφορούν ευρύτερα κοινωνικά κομμάτια; Μπορούν οι κατειλημμένοι χώροι να μετατραπούν σε χώρους που τίθενται υπό τον ευρύτερο κοινωνικό έλεγχο πέρα από το κράτος και το κεφάλαιο; Μπορούν να παράξουν αυτόνομες τοπικές δομές αμεσοδημοκρατικής συναπόφασης;
Εισηγητές-τριες από:
“Ρόζα Νέρα” (Χανιά), “ΒΙΟ.ΜΕ. Συνεργατική” (Θεσσαλονίκη), “Πάτμου και Καραβία” (Πατήσια)
Παρασκευή 17 Γενάρη στις 19:00
TRISE (Κολοκοτρώνη 31, Σύνταγμα)
Διοργάνωση: Αυτενέργεια – πολιτική συλλογικότητα