Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ: Πρώτο «προξενείο» στην Τσεχία!

«Διπλωματικό» άνοιγμα του Ντονμπάς στην Ευρωπαϊκή Ενωση

| 02/09/2016

Μια πρώτη, έμμεση, διεθνή «αναγνώριση» της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ ως διακριτής κρατικής οντότητας αποτελεί, ουσιαστικά, η «διπλωματική» εκπροσώπησή της στην Οστράβα της Τσεχίας.

Σε ξενοδοχείο της πόλης στεγάστηκε το «προξενείο» της ΛΔ του Ντονιέτσκ, με «πρόξενο» της Τσέχα επικεφαλής της οργάνωσης «Λαϊκή Πολιτοφυλακή», Νέλλα Λίσκοβα.

Η επιλογή της Οστράβας δεν ήταν τυχαία, αφού είναι αδελφοποιημένη με το Ντονιέτσκ.

Στόχος του «προξενείου» είναι η διάδοση, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, της αλήθειας για το τί ακριβώς συμβαίνει στο Ντονμπάς, καθώς και η διευκόλυνση και διεύρυνση των επαφών μεταξύ των δύο λαών. Οι αρχές της ΛΔ του Ντονιέτσκ προσδοκούν ότι αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει σημαντικά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του λαού του Ντονμπάς, σε διεθνές επίπεδο. Αν και δεν πρόκειται για επίσημη διπλωματική αποστολή, αφού οι Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονμπάς δεν έχουν αναγνωριστεί στο εξωτερικό, ωστόσο, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην γνωριμία των Τσέχων με την πραγματικότητα στον Ντονμπάς, τον αγώνα του λαού του ενάντια στο αντιδραστικό καθεστώς του Κιέβου και τα φασιστικά τάγματα.

Οι τσεχικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το «προξενείο» ως διπλωματικό νομικό πρόσωπο, ωστόσο έδωσαν επίσημη άδεια λειτουργίας, δηλώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσής του. Γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη νευρικότητα στο καθεστώς του Κιέβου. Το οποίο αντέδρασε, τόσο επιδίδοντας διπλωματική νότα διαμαρτυρίας στην πρεσβεία της Τσεχίας στην ουκρανική πρωτεύουσα,  όσο και με την διοργάνωση μια θλιβερής διαμαρτυρίας μελών της ουκρανικής διασποράς έξω από την έδρα της «διπλωματικής» αποστολής της ΛΔ του Ντονιέτσκ.