Μπορεί η επιστήμη να είναι φεμινιστική;

Σάββατο 13 Απριλίου | 19:00-21:00 | De Chirico | Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

| 20/03/2019

Τo 1987 η Helen Longino έθεσε το εξής ερώτημα: θα μπορούσε να υπάρξει μια αμιγώς φεμινιστική επιστήμη; Παραδοσιακά η επιστημονική πρακτική κατανοείται ως μια διαδικασία με την οποία διαμορφώνουμε, συστηματικά, ένα ενοποιημένο δίκτυο από αληθείς πεποιθήσεις για την εξωτερική πραγματικότητα. Είναι οι φεμινιστικές αξίες συμβατές με αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα; Και τι ακριβώς σημαίνει το να πούμε ότι είναι;

Σύμφωνα με μία θεώρηση, η εμπλοκή των φεμινιστικών αξιών στην επιστημονική έρευνα εξασφαλίζει ότι τα μελλοντικά ευρήματα των επιστημών δεν θα χαρακτηρίζονται από σεξιστικές και καταπιεστικές προκαταλήψεις. Αντίθετα, μία διαφορετική θεώρηση κατανοεί την φεμινιστική θεωρία ως εγγενώς ασύμβατη με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιστήμες: οι επιστήμες είναι αξιολογικά ουδέτερες και δεν θα πρέπει να περιορίζονται από φεμινιστικές ευαισθησίες.

Η στάση μας ως προς τα παραπάνω ζητήματα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το τι πιστεύουμε για την φύση των επιστημών, τον ρόλο των αξιών στην επιστημονική έρευνα, και το περιεχόμενο της φεμινιστικής θεωρίας.

Ομιλήτριες/ομιλητές:

-Δήμητρα Τζανάκη – Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

-Στάθης Ψύλλος – Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

-Μαρία Πουρνάρη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συντονίστρια: Στεφανία Στούρη – ερευνήτρια, curator

 

Info:

Σάββατο 13 Απριλίου | 19:00-21:00

De Chirico | Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών