Οι εργαζόμενοι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης δίνουν μια ακόμα μάχη

Ενάντια στην αυθαίρετη και καταχρηστική απόφαση του ΔΣ του Μουσείου

| 16/10/2018

Οι εργαζόμενοι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης δίνουν μια ακόμα μάχη, ενάντια στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου να παρέμβει στο ωράριο και τις άδειες του προσωπικού. Το Περιοδικό στηρίζει από την αρχή το υπό σύσταση Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΜΣΤ και δημοσιεύουμε την ανακοίνωσή τους:


Το προσωρινό ΔΣ του υπό σύσταση Σωματείου Εργαζομένων του ΕΜΣΤ καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου να αναιρέσει την πρόσφατη αυθαίρετη και καταχρηστική απόφασή του σε σχέση  με το ωράριο και τις άδειες του προσωπικού, η οποία έρχεται σε πλήρη αναντιστοιχία με το ισχύον εργατικό δίκαιο.

Σε σχέση με το ωράριο των εργαζομένων και ειδικότερα με τις ειδικότητες εκείνες που στο ειδικό περίγραμμά τους δεν προβλέπεται η εργασία σε βάρδιες, επαναφέρουμε στο ΔΣ του ΕΜΣΤ το πάγιο αίτημά μας, το οποίο  έχουμε καταθέσει από τις 13/3/2018, για την εφαρμογή της επιλογής ωραρίου, όπως ισχύει σε ολόκληρο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης έχει στόχο την εναρμόνιση των επαγγελματικών και οικογενειακών αναγκών των εργαζομένων, την οποία η τελευταία απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ διαταράσσει.

Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα είμαστε ανυποχώρητοι ως προς την εφαρμογή του συμβατικού ωραρίου που δηλώνεται στην Επιθεώρηση Εργασίας και δεν θα ανεχθούμε τους εκβιασμούς της Διεύθυνσης προς τους εργαζόμενους για την αυθαίρετη και καταχρηστική τροποποίηση του ωραρίου τους. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να τηρούν απαρέγκλιτα το δηλωμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας ωράριο τους, καθώς το Σωματείο θα προχωρήσει σε καθημερινές καταγγελίες προς το ΣΕΠΕ.

Κάθε προσπάθεια μεταβολής του ωραρίου των εργαζομένων του Μουσείου, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με το Σωματείο, θα θεωρηθεί από την πλευρά μας βλαπτική μεταβολή και θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω συνδικαλιστικές και νομικές ενέργειες.

Σε σχέση με τις άδειες των εργαζομένων, ο νόμος προβλέπει αυτές να χορηγούνται μέσα στο τρέχον έτος, αλλιώς ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώνει τον εργαζόμενο. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως το ΔΣ του ΕΜΣΤ πήρε μια απόφαση η οποία έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον νόμο.

Από τις 17/5/2018 είχαμε επισημάνει στο ΔΣ του ΕΜΣΤ την υποχρέωσή του να εφαρμόσει το άρθρο 45 του Νόμου 4373/2016 και να προχωρήσει στη χορήγηση των αδειών στους μεταταχθέντες υπάλληλους από τον ΟΔΙΕ στο ΕΜΣΤ. Μετά από πέντε μήνες το ΔΣ του ΕΜΣΤ κωφεύει επιδειχτικά ως προς την εφαρμογή του νόμου και θα είναι το μόνο υπεύθυνο για το οικονομικό κόστος της αποζημίωσης για την μη χορήγηση των αδειών στους εργαζόμενους. Ζητάμε, για τελευταία φορά, από  την Διεύθυνση του Μουσείου να προχωρήσει στη διευθέτηση του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες συνδικαλιστικές και νομικές ενέργειες για τη δικαίωση των συναδέλφων.

Καλούμε τους εργαζόμενους του ΕΜΣΤ να δηλώσουν και να ζητήσουν άμεσα από την υπεύθυνη προσωπικού τις άδειες τους που εκκρεμούν από τα προηγούμενα έτη.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΜΣΤ