Οι εργαζόμενοι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης παίρνουν τον λόγο

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΜΣΤ

| 07/07/2018
Τον Φεβρουάριο του 2018, οι εργαζόμενοι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) αποφάσισαν να συστήσουν σωματείο για να μπορούν να αρθρώσουν συλλογικό λόγο και να διεκδικήσουν όσα (αυτονόητα) τους αναλογούν. Εδώ και χρόνια γνωρίζαμε μέσα από συζητήσεις ότι το ΕΜΣΤ δεν είναι απλά αυτό που φαίνεται, και πέρα από το γεγονός τού πότε κατάφερε να λειτουργήσει και πώς, υπήρχε και το ζήτημα των εργαζομένων που συζητιόταν έντονα. Στον χώρο του Πολιτισμού, ωστόσο, σπάνια μαθαίνουμε για εργαζόμενους που συσπειρώνονται και μέσα από σωματεία διεκδικούν -εκτός από όταν γίνονται απεργίες στους αρχαιολογικούς χώρους και τα επίσημα ΜΜΕ θρηνούν για τον τουρισμό. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οφείλει να λειτουργεί έτσι όπως ο χώρος της Τέχνης οφείλει να σέβεται αυτούς και αυτές που εργάζονται σε αυτόν. Πράγματι, περιμέναμε πολλά χρόνια η Αθήνα να αποκτήσει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης -δεν θέλουμε όμως να λειτουργεί παραβιάζοντας στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, δεν θέλουμε έναν χώρο απλά και μόνο για να λέμε ότι “είμαστε Ευρώπη” κι έχουμε τον χώρο να δείχνουμε contemporary καλλιτεχνικές δράσεις, δεν θέλουμε η Τέχνη να συνεχίζει στις μέρες μας να συνδέεται με ανθρώπους που δουλεύουν ακόμα και αμισθί, δεν θέλουμε οι εργαζόμενοι σε οποιονδήποτε χώρο να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για να μπορούμε να πουλάμε την εικόνα μας προς τα έξω.
Η διοίκηση του ΕΜΣΤ και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού οφείλουν να πάρουν άμεσα θέση για το τι μουσείο θέλουν και πώς βλέπουν τους εργαζόμενους μέσα σε αυτό.
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΜΣΤ

Ήρθε η ώρα να πάρουμε τον λόγο και εμείς, οι εργαζόμενοι του ΕΜΣΤ, που με την εργασία, το φιλότιμο και την ευσυνειδησία μας συμβάλλουμε ουσιαστικά στη λειτουργία του Μουσείου κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Ήρθε η ώρα  να μιλήσουμε για τα χρόνια εργασιακά μας προβλήματα τα οποία  σταθερά παραπέμπονται στις καλένδες τόσο από τις διοικήσεις του ΕΜΣΤ όσο και από τις κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρ’ όλες τις προσπάθειες μας να πάρουμε απαντήσεις και να βρεθούν λύσεις, χαρακτηριστική είναι η αδιαφορία του ΔΣ του ΕΜΣΤ να δώσει απαντήσεις στο γραπτό υπόμνημα που του κατατέθηκε στη συνεδρίαση στις 17/5/2018.

Ελλείψεις προσωπικού

Ύστερα από 18 συναπτά έτη λειτουργίας το ΕΜΣΤ παραμένει υποστελεχωμένο, έχοντας καλύψει τις 41 από τις 88 θέσεις εργασίας που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ήτοι το 46,6%. Σημαντικό είναι να υπογραμμιστεί ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, που εγκρίθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2016, δεν λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες του Μουσείου με αποτέλεσμα οι θέσεις που προβλέπονται για τη Φύλαξη και την Καθαριότητα του Μουσείου να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών ενός κτηρίου 18,000 τ.μ.

Η πάγια θέση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΜΣΤ είναι ότι θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα με προσωπικό αορίστου χρόνου όλες οι θέσεις που  προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟ για να αυξηθεί το προβλεπόμενο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΜΣΤ και να λειτουργήσει πλήρως το Μουσείο με την τοποθέτηση της μόνιμης συλλογής.

Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Μουσείου δεν μπορούν να επιλύονται με σπασμωδικές ενέργειες πρόσληψης εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως δυστυχώς θα συμβεί στο τέλος Ιουνίου που λήγουν οι οκτάμηνες συμβάσεις ΙΔΟΧ των 15 εργαζομένων που καλύπτουν στην πραγματικότητα μόνιμες ανάγκες του Μουσείου και όχι εποχιακές ή έκτακτες.

Επισημαίνουμε ότι αν και ως Σωματείο, στη συνάντηση που είχαμε με το ΔΣ του ΕΜΣΤ στις 7/5/2018, είχαμε επισημάνει  τα σημαντικά προβλήματα που θα προκύψουν με την λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των 15 συναδέλφων, δεν έγινε από την πλευρά της Διοίκησης του Μουσείου καμία προσπάθεια για την ανανέωση των συμβάσεων, ούτε κατατέθηκε αίτημα προς τα αρμόδια υπουργεία. Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστά σε μια κατάσταση μείωσης του προσωπικού τους αμέσως επόμενους μήνες, η οποία δεν πρόκειται να αναστραφεί, έστω και μερικώς, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετατάξεων & αποσπάσεων μέσω της κινητικότητας.

Εξομοίωση θεσμικών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του ΕΜΣΤ με τον υπόλοιπο δημόσιο & ευρύτερο δημόσιο τομέα

Το ΕΜΣΤ είναι ένας Οργανισμός  του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα όπως αυτός ορίζεται από τον νόμο 4412 και εφαρμόζει το σύνολο των διατάξεων του.

  • Εφαρμόζει όλη την νομολογία περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
  • Οι προσλήψεις προσωπικού γίνονται μέσω ΑΣΕΠ
  • Η μισθοδοσία του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου
  • Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, προβλέπεται ότι σε θέματα Πειθαρχικού Δικαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του νόμου 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας).

Έχοντας ως βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η εξαίρεση του προσωπικού του ΕΜΣΤ από τα εργασιακά  δικαιώματα, που είναι κατοχυρωμένα από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα είναι κατάφωρη διάκριση και αδικία.

Ζητάμε από το Δ.Σ. του ΕΜΣΤ να προχωρήσει στην υιοθέτηση του συνόλου των θεσμικών εργασιακών δικαιωμάτων  που απορρέουν από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Είτε με την ενσωμάτωση αυτού στο ΕΚΛ είτε με την υπογραφή ΣΣΕ η οποία θα κατοχυρώνει αντίστοιχα και ισοδύναμα θεσμικά  εργασιακά δικαιώματα.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ και την κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εξισώνουν τα θεσμικά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε όλα τα εποπτευόμενα από το δημόσιο ΝΠΙΔ των οποίων οι εργαζόμενοι πληρώνονται με βάση το Ενιαίο Μισθολόγια με αυτά των υπόλοιπων Δημόσιων Υπάλληλων. 

Καλούμε τους εργαζόμενους σε όλα τα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το δημόσιο και πρωτίστως από το ΥΠΠΟ σε κοινό αγώνα και δεσμευόμαστε να πάρουμε πρωτοβουλίες για τον συντονισμό των ενεργειών μας.

 

Ζητάμε από το ΔΣ του ΕΜΣΤ αποφάσεις για την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα για:

  • Τις άδειες εγκυμοσύνης και λοχείας.
  • Τις επιστημονικές άδειες και τις επιδημίες
  • Τις εκπαιδευτικές άδειες
  • Τις άδειες άνευ αποδοχών
  • Τις ολιγόωρες άδειες διευκόλυνσης
  • Την εφαρμογή του κατ’  επιλογήν ωραρίου που ισχύει στο δημόσιο για το προσωπικό του Μουσείου που δεν εμπλέκεται στην εκθεσιακή λειτουργία και τη φύλαξη του κτηρίου. Για το υπόλοιπο προσωπικό που λόγο της λειτουργίας του Μουσείου θα πρέπει να εργάζεται σε βάρδιες το πρόγραμμά του θα πρέπει σε εβδομαδιαία βάση να είναι οκτάωρο, πενθήμερο, σαραντάωρο και να κατατίθεται σε μηνιαία βάση στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Εφαρμογή του νόμου  για τις άδειες των  μεταταγμένων  συναδέλφων  από τον ΟΔΙΕ

Στο άρθρο 45 του Νόμου 4373/ 2016 ορίζεται ως πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων που μετατάχθηκαν από τον ΟΔΙΕ στο ΕΜΣΤ το χρονικό διάστημα από τις 9-12-2015 και προβλέπει την αναδρομικότητα της εφαρμογής του συνόλου των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Βάση του παραπάνω νόμου, οι εργαζόμενοι έλαβαν τις αποδοχές τους και τους αναγνωρίστηκε ο χρόνος ασφάλισης από την συγκεκριμένη ημερομηνία ως την ημερομηνία τοποθέτησής τους στο ΕΜΣΤ. Η εφαρμογή της αναδρομικότητας οφείλει να έχει καθολικό χαρακτήρα.

Η καθυστέρηση της τοποθέτησης των εργαζομένων που ήρθαν με μετάταξη από τον ΟΔΙΕ δεν έγινε με δικιά τους ευθύνη.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΜΣΤ ζητάει από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ να παρέμβει  στο ΔΣ του ΕΜΣΤ για να προχωρήσει άμεσα  στην εφαρμογή του νόμου.

 

Καθορισμός  επιδόματος  επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Με βάση την ΚΥΑ 2/31560/30.4.2012 καθορίστηκε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους υπάλληλους  και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σε ειδικότητες όπως οι Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, οι Εικαστικοί, το Προσωπικό Καθαριότητας, τους Τεχνικούς, Ηλεκτροτεχνίτες, Ηλεκτρολόγους κλπ. Είναι κατάφωρο πλήγμα στην ισονομία να μην ισχύει το συγκεκριμένο επίδομα για όλους τους  εργαζόμενους των ίδιων ειδικοτήτων που εργάζονται κάτω από τις ίδιες  δυσμενείς συνθήκες εργασίας. 

Ζητάμε από το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει νέα ΚΥΑ η οποία θα επιτρέψει την επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των αντίστοιχων ειδικοτήτων και στους εργαζόμενους των ΝΠΙΔ που εποπτεύει το ΥΠΠΟ.

Οι εργαζόμενοι του ΕΜΣΤ σπάμε την σιωπή 18 χρόνων και παίρνουμε τον λόγο θέτοντας στη δημόσια σφαίρα μια σειρά προβλημάτων, που πέρα από τα εργασιακά μας δικαιώματα και την άρση των αδικιών απέναντι στους εργαζόμενους στα εποπτευόμενα ΝΠΙΔ, αφορούν στην ίδια την υπόσταση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και την αγωνία μας να το δούμε και εμείς όπως και η υπόλοιπη κοινωνία σε πλήρη λειτουργία και με την μόνιμη συλλογή του ανοικτή στο κοινό. Η πραγμάτωση του ιστορικού αιτήματος ίδρυσης ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα δεν μπορεί να είναι η επι 18 χρόνια ελλιπής λειτουργία του, χωρίς την μόνιμη έκθεση έργων της συλλογής του στερώντας από το κοινό της Αθήνας μια κοινή αναφορά στη σύγχρονη τέχνη.

Μέσα από αυτή την ανακοίνωση ζητάμε να σταματήσει η απαξίωση του πολιτισμού του παρόντος και της πρόσφατης ιστορίας, της μουσειακής διαπαιδαγώγησης, της μεταπολεμικής και σύγχρονης εικαστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και εργασίας. Ζητάμε από την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να αναλάβει το χρέος της απέναντι στον σύγχρονο πολιτισμό, την εικαστική κοινότητα και το κοινό.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ