ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ΣΚΥΛΟΣ δαγκώνει συμπολίτη μας! ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τη δημόσια υγεία!

Εκλήθη ο κ. Γιακουμάτος ως πραγματογνώμων: Κίναιδος ο κύων!

| 19/01/2017

Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε επείγουσα επιστολή συμπολίτη μας, η οποία είναι διδακτική και αξιοσημείωτη. Καθώς δείχνει πραγματικά τις δυνατότητες που έχει πλέον η ανθρωπότητα στο να αντιμετωπίζει απλά καθημερινά προβλήματα στη βάση των προχωρημάτων της ιατρικής επιστήμης και επίσης κατορθώνει να δείξει πως μία μικρή δόση χιούμορ ίσως χρειάζεται κάποιες στιγμές ως φάρμακο στις ανίατες ασθένειες του μισανθρωπισμού – ρατσισμού – φασισμού:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά, Σεβαστέ κ. Αστυΐατρε, απευθύνομαι προς Υμάς για ζήτημα σπουδαίον, σοβαρόν  και εξόχως επαπειλούν  την δημοσίαν υγείαν. Σήμερον, περί ώρα 1.30 μεσημβρινήν, περιπατών εις την οδόν των Φιλελλήνων, υπέστην επίθεση υπό αδεσπότου κυνός, όστις έδηξεν (εδάγκωσεν δηλαδή) εμέ εις τον μηρόν. Φοβηθείς σφόδρα ότι πάσχει από λύσσαν, εκάλεσα διερχόμενον όργανον της τάξεως, ό εσυνέλαβεν πάραυτα το άγριο ζώον, και σιδεροδέσμιο οδήγησε τούτο εις το κυνοκομείον. Εκεί, κατόπιν όλων των αναγκαίων εξετάσεων (γενική αίματος, ούρων, θηρειοειδούς, γαστροσκόπηση, προστάτη, κλπ) διεπιστώθη ότι ο κύων δεν έπασχεν από λύσσαν. Εχάρην προς στιγμήν, αλλά αμέσως την χαρά εδιαδέχθη ο τρόμος. Διότι ο κύων έπασχε υπό ετέρας, φοβεροτέρας και επικινδυνωδεστέρας νόσου: της νόσου της ομοφυλοφιλίας. Ουχί λυσσηρός, αλλά κίναιδος ο κύων!
Το γεγονός ευλόγως επροξένησεν εις εμέ ταραχή και τρόμον, καθότι, ως σήμερα υπενθύμισε ο έγκριτος ιατρός και βουλευτής Γ. Γιακουμάτος η ομοφυλοφιλία τυγχάνει νόσημα μεταδοτικόν!

Κατόπιν της συμφοράς την  οποία υπέστην,  κ. Αστυΐατρε παρακαλώ όπως:

α) Κληθεί ο κ. Γιακουμάτος, ως πραγματογνώμων,  ίνα συντάξη ειδικήν ιατροδικαστικήν έκθεση περί του κινδύνου μεταδόσεως και επιπολασμού της νόσου.

β) Ειδικόν συνεργείον του ΚΕΕΛΠΝΟ, με επικεφαλής διπλωματούχον μπόγιαν, εξετάσει το ως άνω ειρημένο ζώον, ως και άπαντας τους κύνας, προς εντοπισμόν των ομοφυλοφίλων και εμβολιασμόν τούτων (κατά προτίμησιν εις τον πρωκτόν).

γ) Προσωπικώς εξετασθώ υπό ειδικής επιτροπής ιατρών, με επικεφαλής τον κ. Γιακουμάτον.

δ) Ιερεύς να πραγματοποιήσει ευχέλαιον και εξορκισμόν επειγόντως.

 

Κοινοποιώ την παρούσα εις τους νυν και τέως υπουργούς Υγείας. Ευελπιστώ δε ότι οι κ.κ. Πολλάκης και Γεωργιάδης, προ τοιούτου εθνικού κινδύνου  δημοσίας υγείας,  παραμερίσουν τας παραταξιακάς αυτών διαφοράς και ομονοήσωσι. Προτείνω δε, τέλος, όπως εμβολιασθεί και ο ίδιος ο κ. Γιακουμάτος, παραδειγματικώς, με αντιλυσσικόν ορόν, καθώς και με το εμβόλιον κατά του κοκκύτη.

 

Διατελών μετά τιμής

Ευθύμιος Εθνικοφρονίδης

(δηχθείς υπό του κιναίδου κυνός)