Ο Πρόδρομος που κορόϊδεψε FBI και Ελληνική Αστυνομία

Μια απίστευτη ιστορία από μια άλλη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου...

| 15/11/2016

Αναδημοσιεύουμε μια απίστευτη ιστορία από εκείνον τον μακρινό(;) Νοέμβρη του 1999, οπότε επισκέφθηκε την Αθήνα ο άλλος «δημοκράτης» πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον, έχοντας ήδη βάψει τα χέρια του με αίμα της Γιουγκοσλαβίας. Του Θανάση Σκαμνάκη

«28/11/1999

Σάββατο 20 Νοεμβρίου, μεσημέρι, βρέχει ο θεός με το θεό και η Αθήνα είναι έρημη. Η μισή αποκλεισμένη από τις δυνάμεις ασφαλείας και η άλ­λη μισή στη θαλπωρή, όχι μό­νο για τη βροχή αλλά και για τις φωτιές που απειλούν πά­ντα τους ήσυχους νοικοκυραί­ους. Ο Πρόδρομος Μιχαηλίδης, γνωστός δικηγόρος της Αθήνας και της Αριστεράς, περιμένει ταξί στην Ιπποκρά­τους, πίνοντας γάλα, που μό­λις αγόρασε στο περίπτερο. Την πρώτη γουλιά δεν την έ­χει ακόμα καταπιεί και το τα­ξί, ελεύθερο, εμφανίζεται. Αφήνει το γάλα και παίρνει το ταξί. Δίνει εντολή στον ο­δηγό, πάμε Ιντερκοντινένταλ. Γυρίζει ο ταξιτζής και εύλο­γα, και δυνατά, αναρωτιέται αν ο πελάτης του είναι τρε­λός. Όχι, τον διαβεβαιώνει ο Πρόδρομος, αλλά είμαι προ­σκαλεσμένος του Προέδρου. Ανεβαίνουν Ακαδημίας, ό­που συναντούν μια κόκκινη κορδέλα κατά πλάτος του δρόμου. Αλλά στρίβουν κάτω, Ομήρου, και εν συνεχεία Σταδίου. Εκεί μια άλλη κόκ­κινη είναι πεσμένη στο δρό­μο, υποδηλώνοντας μια απα­γόρευση που κάποιος ποδο­πάτησε.

»Μέσα από τους εντελώς άδειους δρόμους και χωρίς να συναντήσουν καμιά αντίστα­ση, ούτε καν ένα περίπολο, φθάνουν στην υπόγεια διάβα­ση της Συγγρού. Εδώ τελειώ­νει η πρώτη πράξη, που θα μπορούσε να τιτλοφορηθεί: προσέγγιση στον αποκλει­σμένο χώρο.

»Κατεβαίνει λοιπόν από το ταξί και παρατηρεί τους τύ­πους της Ασφάλειας που τον παρατηρούν πάνω από τη γέ­φυρα και κάτι λένε δείχνο­ντας τον.

»Προφανώς, ειδοποιούν με την ενδοεπικοινωνία. Στο ση­μείο που η γέφυρα προστα­τεύει από τη βροχή, πλησιά­ζει το πρώτο περίπολο για έ­λεγχο. -Που πηγαίνετε; τον ρωτούν, – Πρέπει να επιδώ­σω ένα χαρτί στον κύριο Βαρματζίδη (ή κάπως έτσι, καμιά σημασία δεν έχει το ό­νομα), πρόσωπο ανύπαρκτο, αλλά σύμφωνα με τους υπο­λογισμούς του Πρόδρομου κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κά­ποιος τέτοιος στο ξενοδοχείο. Και δεν έχει άδικο. Του κά­νουν τόπο να περάσει.

»Βαδίζει προς το ξενοδο­χείο, ακάλυπτος πλέον μέσα στην καταρρακτώδη βροχή. Σε κάποιο υποστεγάκι έχουν απαγκιάσει περίπου δέκα δεκαπέντε αστυνομικοί. Ποι­ος τώρα να μετακινηθεί και να βρεθεί κάτω από τους κα­ταρράκτες του ουρανού για να ελέγξει ένα μοναχικό τύπο που είναι ήδη μούσκεμα; Έτσι ο Πρόδρομος περνάει και το δεύτερο μπλόκο. Το ε­πόμενο τον πλησιάζει και του ζητάει να τον ελέγξει, μέσα στη βροχή.

»– Έχω περάσει από δεκα­πέντε ελέγχους, δεν γίνεται να κάνουμε αυτήν τη δουλειά συνέχεια κάτω από τη βροχή, απαντά, και προχωράει χωρίς να συναντήσει καμιά αντί­δραση από τους αστυνομι­κούς, που βρήκαν λογική την αγανάκτηση του.

»Έχει φτάσει πια στην εί­σοδο του ξενοδοχείου, όπου ενημερώνει τους υπαλλήλους πως θέλει να επιδώσει ένα έγγραφο στη Γραμματεία του κυρίου Κλίντον και πως πρέ­πει να υπογράψουν ότι το πα­ρέλαβαν.

»Εμβρόντητοι, ασφαλίτες και υπάλληλοι αρνούνται και επί τη επιδείξει του εγγρά­φου, που είχε επάνω του όλα τα καλά, και χαρτόσημα και σφραγίδες. Στην επιμονή, α­παντούν πως πρέπει να ειδο­ποιήσουν το διευθυντή. Μέσα έχουν συγκεντρωθεί οι γνω­στοί και μη εξαιρετέοι, όλο το καρκατσουλιό της ελληνικής κοινωνίας με τα γούνινα, τα σατέν και το χαμόγελο της ευδαιμονίας, που τους τίμησε ο πλανητάρχης με την πρό­σκληση. Απ’ έξω, ο Πρόδρο­μος με ένα έγγραφο διαμαρ­τυρίας και περιμένοντας το
διευθυντή, ο οποίος κατα­φθάνει ασθμαίνων για να δει τι γίνεται. Τον ενημερώνουν στο πόδι, κι αυτός στο πόδι δίνει εντολή να το παραλά­βουν. Τι να κάνουν κι αυτοί, υπογράφουν και παραλαμβά­νουν και επιδίδουν εν συνε­χεία στη Γραμματεία του αμε­ρικανού προέδρου το έγγρα­φο, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κείμενο διαμαρτυ­ρίας για την επίσκεψη του πλανητικού επικυρίαρχου.

»Η αποχώρηση είναι εύκο­λη και λιγότερο εντυπωσιακή. Η βροχή συνεχίζεται καταρ­ρακτώδης, τα περίπολα συνε­χίζουν αμέριμνα την προσπά­θεια τους να μη βραχούν και η περίπτερου έχει βάλει το γάλα στο ψυγείο για να το βρει ο Πρόδομος όταν γυρίσει στο σημείο εκκίνησης.

»Τώρα μπορεί να πιει ήσυχος το γάλα του χωρίς διακοπή.

»Το έργο έλαβε τέλος και έχει τίτλο: ο Πρόδρομος που έσπασε τον αποκλεισμό.

»Όσο για τα συστήματα ασφαλείας; Υπάρχει πάντα κάποιος Πρόδρομος να τα κουρελιάζει.

»Κι όσο για τον ίδιο, ο Πρόδρομος καλεί το ΣτΕ, που συνεδριάζει στις 7 Δεκέμβρη, να κηρύξει παράνομη την κυβερνητική απόφαση 1000/16-11-99 που απαγόρευ­σε την πορεία στην Πρε­σβεία, και καλεί τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, μετά τα ε­πεισόδια στο Σιάτλ, να ζητή­σει δημοσία συγγνώμη από τον ελληνικό λαό.».

*Πηγή: prin90.wordpress.com