Περισσότερες από ποτέ οι συμβάσεις εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης

Αλλά η ανεργία μειώνεται.. έστω και με μία ώρα εργασίας την εβδομάδα

| 23/02/2017

Έτσι μειώνεται η ανεργία. Με εκ περιτροπής ή με μερική απασχόληση. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη».

Όπως αναφέρεται στην μηνιαία έκθεση του «Εργάνη» για τον Ιανουάριο του 2017, στην οποία εμπεριέχονται και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τους περασμένους μήνες, οι νέες συμβάσεις που υπεγράφησαν από 01-01-2016 μέχρι 31-01-17 είναι κατά το 54,67% ελαστικές σχέσεις εργασίας, κάτι που σημαίνει συμβάσεις είτε μερικής απασχόλησης είτε εκ περιτροπής εργασίας. Όσον αφορά το μήνα Ιανουάριο 2017, Αναφορικά με τη μορφή των νέων συμβάσεων στις προσλήψεις, και εδώ υπερισχύουν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, που καταλαμβάνουν το 53,51% των νέων συμβάσεων.

Τον ίδιο μήνα, επίσης, καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 29.817 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 126.501, ενώ οι αποχωρήσεις σε 156.318. Από τις 156.318 συνολικά αποχωρήσεις, οι 73.609 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 82.709 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι δεν λογίζεται άνεργος κάποιος που εργάζεται έστω και μία ώρα την εβδομάδα, τότε μπορεί να διαπιστώσει πώς μειώνεται η ανεργία αλλά κάνοντας και την αντίστροφη σκέψη, πόσο τραγικά είναι τα πράγματα που ακόμη και έτσι η ανεργία δεν μειώνεται πολύ. Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, ό,τι ασφάλιση και να μπαίνει, δεν φθάνει ούτε για να στηρίξει τα παραπαίοντα ασφαλιστικά ταμεία που λεηλατήθηκαν από PSI, εισφοροδιαφυγές και χρέη εκατομμυρίων από τους διαφόρους υπεράνω υποψίας,  πόσο δε για να καλύψει συνταξιοδοτικά τις επερχόμενες γονατισμένες γενιές συνταξιούχων. Όμως, πλέον, τέλος η λιτότητα γιατί προχωράμε σε διαρθρωτικές αλλαγές και έρχεται η ανάπτυξη. Όλα είναι θέμα μίγματος… πολιτικής!