Γιώργος Μουργής

Πλειστηριασμοί: «Το φόβο μας να έχετε…»

Η ματαίωση των πλειστηριασμών είναι η απάντηση συνολικά των λαϊκών στρωμάτων της κοινωνίας προς την άρχουσα τάξη και τη σημερινή συγκυβέρνηση