Ειρήνη Ηλιοπούλου

Ostalgie: 27 χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Το τείχος έπεσε, όμως εντός των αναγνώσεων της γερμανικής κοινωνίας για το παρελθόν –συχνά σε βάρος των σχεδίων για το μέλλον- θα βρούμε μια μεγάλη παλέτα εκτιμήσεων και αναλύσεων για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του σοσιαλισμού στην πρώην DDR.