Γεράσιμος Λιβιτσάνος

Και smart και αριστερά!

Για να εξηγήσεις τα ανεξήγητα και να βρεις «που παν τα τέσσερα»…