Ελένη Μαυρούλη Αλέξανδρος Στεργιόπουλος

Κοινωνική Ασφάλιση: Ζωή, Yγεία και Aξιοπρέπεια υπό διεκδίκηση (Β’ Μέρος)

Τα μνημόνια, υπό την απειλή χρεοκοπίας, απλώς επιτάχυναν την βίαιη διάλυση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο, όπως είδαμε στο Α’ Μέρος, αποτελεί μία από τις βασικές επιδιώξεις του κεφαλαίου.