ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Οι πρόσφυγες δεν είναι μόνοι. Σταυροδρόμι αλληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας

Ολοένα πληθαίνουν οι κινήσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες στο κέντρο της Αθήνας σε μια προσπάθεια να ανακουφιστούν βασικές πρώτες ανάγκες τους (σίτιση, ένδυση, στέγαση). Καινούργια κατάληψη στέγασης στη Δερβενίων 56

Με αφορμή τη συζήτηση για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Οι θρησκευτικές, όπως και οι πολιτικές πεποιθήσεις είναι υπόθεση αμιγώς προσωπική κάθε πολίτη και κανένας δεν πρέπει να υποχρεώνεται να “δηλώνει” τις πεποιθήσεις του σε τρίτους. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει την δυνατότητα απαλλαγής από τη θρησκευτική εκπαίδευση εντός σχολείου