ανακωχή Χριστουγέννων

«Καλά Χριστούγεννα» στο δυτικό μέτωπο, 1914. Η συγκλονιστική ιστορία της ανακωχής στα χαρακώματα!

Μια μοναδική στην παγκόσμια ιστορία αυθόρμητη συμφιλίωση μεταξύ αντιμαχόμενων στρατιωτικών μονάδων καταγράφηκε τα Χριστούγεννα του 1914, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο φοβερό δυτικό μέτωπο.