αποθεματικά

Κρατική λεηλασία στα αποθεματικά των νοσοκομείων

Η λεηλασία αυτή στην, ήδη χτυπημένη αγρίως από τα μνημόνια, δημόσια Υγεία, έρχεται την ώρα που εοιμάζεται να ψηφιστεί η νέα επίθεση σε ό,τι έχει απομείνει από κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης.