απόρρητο επικοινωνιών

Προς απόλυτο έλεγχο του διαδικτύου

Αν και στην ζωή τα πράγματα μπορεί να είναι χειρότερα από ό,τι φανταζόμαστε αναφορικά με το «απόρρητο» των επικοινωνιών μας γενικά και από το διαδίκτυο ειδικότερα, πλην όμως, η (και) νομική «θωράκιση» του κράτους προς την κατεύθυνση της (και) τυπικής νομιμοποίησης του πλήρους ελέγχου κάθε πτυχής της ανθρώπινης δράσης συνιστά μια διαδικασία που, τουλάχιστον, πρέπει να καταγραφεί.