βασανισμός από αστυνομικό

Καταδίκη της Ελλάδας για επιείκεια σε βασανιστή αστυνομικό

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για υπόθεση βασανισμού το 2002, κατά την οποία ο κατηγορούμενος αστυνομικός είχε αντιμετωπιστεί με επιείκεια από τις ελληνικές αρχές.