Βουλγαρία

Σεπτέμβρης ’23: εξέγερση στη Βουλγαρία

Ο Σεπτέμβρης θα γίνει Μάης… Η Γη θα γίνει Παράδεισος” [Γκέο Μίλεφ, 1924]* Στις 12 Σεπτέμβρη 1923 το καθεστώς Τσανκόφ στη Βουλγαρία συλλαμβάνει 2.000 μέλη του…

Προσφυγικό: Μακρύτερους και ψηλότερους φράχτες ετοιμάζει η ΕΕ

Η νέα Frontex «θα διαθέτει 1.000 αντί για 450 υπαλλήλους, θα γνωμοδοτεί, θα κάνει αναλύσεις για τους κινδύνους που υπάρχουν, θα κάνει τεστ αντοχής στις υπηρεσίες φύλαξης συνόρων των κρατών μελών και θα φροντίζει για την ταχύτερη επαναπροώθηση των προσφύγων. Οι 1.500 συνοριοφύλακες που θα βρίσκονται υπό τις διαταγές της Frontex θα μπορούν να επεμβαίνουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις».