Βόλκερς

Λουκούμια, Jan Wolkers: Σάρκινος, γήινος έρωτας ενάντια στο συντηρητισμό

Ο συγγραφέας περιγράφει συμβολικά αλλά και με πραγματικά γεγονότα την σύγκρουση του ελευθεριακού πνεύματος των ’60s με το συντηρητισμό, τη σοβαροφάνεια και τη σεμνοτυφία που κυριαρχούσαν τότε στην Ολλανδία και στο δυτικό κόσμο.