Β.Α Βαζιούλιν

Ο ρόλος του Β.Α. Βαζιούλιν στην ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας

Η ενασχόληση του Βαζιούλιν με τη φιλοσοφία δεν συνιστά μια ακαδημαϊκού τύπου υπεκφυγή από τα πραγματικά προβλήματα, αλλά εδράζεται στη βαθύτατη κατανόηση του ότι η διαλεκτική μεθοδολογία συνιστά τον κεντρικό άξονα για την επίλυση των πλέον κομβικών ζητημάτων της ανθρωπότητας.