Γιάννης Κορίδης

Το θαύμα του λόγου -Μια ευσύνοπτη μελέτη για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι από τον Γιάννη Κορίδη

Ο Κορίδης γνωρίζει ότι το αντικείμενο της μελέτης τον ξεπερνά. Ολους μας ξεπερνά. Το δημοτικό τραγούδι δεν σταματά, δεν περιορίζεται, δεν χάνεται, δεν έχει όριο. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να παρατηρηθεί και αναδειχθεί είναι τα θεμέλια του.

Ποιητικό ημερολόγιο 2018- Μια σταθερή αξία

Η ανθολόγηση και επιμέλεια του Κορίδη δίνει στον αναγνώστη τις διαστάσεις του ποιητικού σώματος της Ελλάδας. Κι αν ποίηση στη χώρα μας είναι όλα όσα φαίνονται, αυτό που μένει περισσότερο είναι αυτό που δεν φαίνεται