Γκονσάλο Μ. Ταβάρες

Η ουτοπική «Γειτονιά» του Γκονσάλο Μ. Ταβάρες

Με την «Γειτονιά», ο Γκονσάλο Μ. Ταβάρες αναδεικνύεται σε δεινό μάστορα των λέξεων αλλά και ικανότατο γνώστη της παγκόσμιας λογοτεχνίας – αυτής που αφήνει ίχνη, με τα οποία ο συγγραφέας θεμελιώνει τα κείμενα του – με τους «φανταστικούς κυρίους» του να συνδιαλέγονται μεταξύ τους και μάλιστα να εμφανίζεται ο ένας στην ιστορία του άλλου.