δίκτυο ανταλλαγών και αλλυλεγγύης

Χωρίς λεφτά, χωρίς δεσμά

«Money makes the world go round» τραγουδούσαν οι απανταχού φραγκάτοι την τελευταία εικοσαετία. Με εναλλακτικά κοινωνικά νομίσματα απαντούν σήμερα, άλλοι…