Διατάγματα Κομμούνας

Τα διατάγματα της Κομμούνας

Στη σύντομη ζωή της η Κομμούνα προχώρησε στην έκδοση μιας σειράς αποφάσεων, που έθεταν τα θεμέλια για μια εντελώς διαφορετική κοινωνία