Εκδ. Νήσος

«Τέλεση», του Φώτη Δούσου

Ο μέγας παρατηρητής του χρόνου, ο ανυπεράσπιστος μπροστά στο πέρασμά του, αυτός που δέχεται την προκαθορισμένη πορεία και αυτός που πασχίζει να βρει την εκτροπή…

“Γασπάρ της νύχτας”, του Αλοϊσιους Μπερτράν

“Τη νύχτα μυρώνει τις φαντασίες του ύπνου μου με τις δροσερότερες και τρυφερότερες πνοές του Ιουλίου, η ίδια καλή νεράιδα που δείχνει και πάλι το δρόμο στη βακτηρία του ξεστρατισμένου γερο-τυφλού, και σφουγγίζει τα δάκρυα να γιατρέψει τον πόνο της μικρής σταχτομαζώχτρας που αγκάθι της πλήγωσε το γυμνό της ποδάρι”