εκτελεσμένοι

Ισπανικός Εμφύλιος: Η καρδιά που δεν έσβησε…

Ογδόντα χρόνια μετά την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου, τα εφιαλτικά σπαράγματα της φασιστικής φρίκης εξακολουθούν να την τεκμηριώνουν, σαν μια διαρκής υπενθύμιση για όσους ακόμη θέλουν να θυμούνται.

Ισπανικός Εμφύλιος: Η καρδιά που δεν έσβησε…

Ογδόντα χρόνια μετά την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου, τα εφιαλτικά σπαράγματα της φασιστικής φρίκης εξακολουθούν να την τεκμηριώνουν, σαν μια διαρκής υπενθύμιση για όσους ακόμη θέλουν να θυμούνται.