Ελληνική Αστυνομία

Καταδίκη της Ελλάδας για επιείκεια σε βασανιστή αστυνομικό

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για υπόθεση βασανισμού το 2002, κατά την οποία ο κατηγορούμενος αστυνομικός είχε αντιμετωπιστεί με επιείκεια από τις ελληνικές αρχές.

Athens Pride: Για μια LGBTQI+ περηφάνεια ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο

«.. η βιωσιμότητα και το γίγνεσθαι των δικών μας μειονοτικών κοινοτήτων δεν περνάει παρά μόνο απ’ την καταστροφή του μεγάλου φαντασιακού της εθνικής καπιταλιστικής κοινότητας που φτιάχτηκε για να τις αποκλείει.»