εργατικά «ατυχήματα»

«EVEREST»: «Για πόσα την ώρα πεθαίνεις στα “καλύτερα ever”;»…

«Οι “στοχευμένες κινήσεις μείωσης του κόστους” είναι “στοχευμένες κινήσεις” απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής, που για τον καπιταλισμό αξίζει λιγότερο από κάποιες εκατοντάδες ευρώ για στοιχειώδη μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους.».

Εργατικά «ατυχήματα»: Ο κεφαλαιοκρατικός «θερισμός» της εργατικής τάξης

Ο βαρύς «φόρος» αίματος των εργατών για τα κέρδη του κεφαλαίου δεν συνιστά «ατύχημα» ή «κακιά ώρα». Είναι η εύλογη συνέπεια από την κυριαρχία ενός συστήματος, του καπιταλισμού, που εκλαμβάνει την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως «κόστος», το οποίο, ως τέτοιο, μπορεί να μειωθεί…