Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Καταδίκη της Ελλάδας για επιείκεια σε βασανιστή αστυνομικό

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για υπόθεση βασανισμού το 2002, κατά την οποία ο κατηγορούμενος αστυνομικός είχε αντιμετωπιστεί με επιείκεια από τις ελληνικές αρχές.