«Η ανάδυση της Δημοκρατίας: Από τις Εξεγέρσεις στο «Συμβάν»