Ισραηινοί αρνητές στράτευσης

Ισραηλινοί αρνητές στράτευσης: Δεν παίρνουμε μέρος στην κατοχή

Καμία στήριξη στην Άχεντ δεν έχει τόση δύναμη, αν δεν συνδυάζεται με στήριξη και αλληλεγγύη στον Μοριέλ, στον Νατάν, στην Έμμα, σε όλους όσους υψώνουν το ανάστημά τους απέναντι στην ισραηλινή κατοχή από την πλευρά του δίκιου