Κανένας Μόνος- Καμία Μόνη

the-chain | Διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας

Σήμερα, σε κατάσταση αποστέρησης και με τον παλιό κόσμο αποσαρθρωμένο, βλέπουμε αλλιώς τις παραστάσεις του παρελθόντος και η εσωτερική μας κρίση μετατοπίζεται.