Κατάληψη Στέγης Μεταναστριών/ών Ορφανοτροφείο

Κουβέντα με μια Σύρια Πρόσφυγα / A conversation with a Syrian refugee living in Greece

Η συνέντευξη δεν είχε σκοπό να επαναφέρει τραγικές μνήμες από την χώρα που εγκατέλειψαν. Εντούτοις, η αφήγηση των γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε ελλαδικό χώρο παραμένει δραματική, όπως ακριβώς και οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων σήμερα.

“Στάση Ορφανοτροφείο”: Αλληλεγγύη κάπου στη μέση ενός μακρινού ταξιδιού…

Σε αυτήν τη γειτονιά της Τούμπας χτυπάει η καρδιά της αλληλεγγύης ολόκληρης της πόλης. Το “Ορφανοτροφείο” στεγάζει ιστορίες, παιχνίδια, απελπισίες, χορούς και πλήθος κόσμου…