κατάληψη στέγης

City plaza στο κέντρο της Αθήνας: Η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και μία νομοταγής ιδιοκτήτρια

Το City Plaza πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τα ερωτήματα που καλείται να λύσει φαίνεται να έχει στον πυρήνα του κάτι σημαντικό: την εικόνα ενός κόσμου πιο ανθρώπινου, πιο λογικού, πιο …φυσιολογικού.