Κινητήρας

“Εκκρεμότητα” | Μια χορογραφία για την προσωπική ιστορία του καθενός

Εκκρεμότητα. Μια κουκίδα μέσα σε ένα μεγάλο άδειο δωμάτιο. Κάτι που περιμένει να συμβεί. Κάτι από το παρελθόν και κάτι από το μέλλον. Μια χορογραφία για την προσωπική ιστορία του καθενός, για την προσωπική μας φωνή. Για τη ζωή που επιλέγουμε.