Κοινωνική Ασφάλιση

Γαλλία – Ιταλία – Πορτογαλία: Λαϊκή οργή, συστημικός κυνισμός

Το κεφάλαιο δεν είναι καθόλου πρόθυμο να διαπραγματευθεί πλέον ούτε καν «κεϋνσιανικού» τύπου «παραχωρήσεις», όπως αυτές με τις οποίες εξακολουθούν να «παραμυθιάζουν» τους λαούς τμήματα της «αριστερής» σοσιαλδημοκρατίας,

Κοινωνική Ασφάλιση: Ζωή, Yγεία και Aξιοπρέπεια υπό διεκδίκηση (Β’ Μέρος)

Τα μνημόνια, υπό την απειλή χρεοκοπίας, απλώς επιτάχυναν την βίαιη διάλυση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο, όπως είδαμε στο Α’ Μέρος, αποτελεί μία από τις βασικές επιδιώξεις του κεφαλαίου.