Κύτταρο

Αλληλεγγύη από τους μουσικούς τής Αθήνας στους μουσικούς τής Γάζας: 28 Μαρτίου-ΚΥΤΤΑΡΟ

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου η πρωτοβουλία “Αλληλεγγύη από τους μουσικούς της Αθήνας στους μουσικούς της Γάζας” διοργανώνει συναυλία στο ΚΥΤΤΑΡΟ με στόχο το χρηματικό ποσό…