λοατκι αστυνομικοί

Athens Pride: Για μια LGBTQI+ περηφάνεια ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο

«.. η βιωσιμότητα και το γίγνεσθαι των δικών μας μειονοτικών κοινοτήτων δεν περνάει παρά μόνο απ’ την καταστροφή του μεγάλου φαντασιακού της εθνικής καπιταλιστικής κοινότητας που φτιάχτηκε για να τις αποκλείει.»