Μάρκες

Πριν τη λευκή σελίδα. Εκατό χρόνια μοναξιά, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

Η γενεσιουργός αιτία των έργων του Μάρκες είναι η ζωή. Όπως έχει πει ο ίδιος, “η ζωή δεν είναι όπως την έζησε κανείς. Αλλά όπως τη θυμάται και έτσι να τη διηγηθεί”