μάχη του Γοργοποτάμου

Σκαλίζοντας τα γεγονότα – 25 Noεμβρίου

25 Νοεμβρίου 1942: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: διεξάγεται η μάχη του Γοργοποτάμου, κατά την οποία αντιστασιακοί ανατινάζουν τη σιδηροδρομική γέφυρα του Γοργοποτάμου.