ματαρόα

MATAROA, Η διάτρητη μνήμη. Εκστρατεία χρηματοδότησης για μία πρωτοβουλία διατήρησης της ιστορικής μνήμης

“Μια παράσταση για την ελπίδα και το φως σε καιρούς σκοτεινούς…” Κάτι παραπάνω από μια παράσταση – η απόπειρα της διάτρητης μνήμης να συγκροτηθεί και να κατατεθεί σήμερα, που απλώνουμε το χέρι στην Ιστορία για να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε (και να θεραπεύσουμε;) τις πληγές μας